Slik er avtalen mellom EU og Storbritannia

Den nye frihandelsavtalen mellom EU og Storbritannia sikrer tollfri varehandel og fortsatt britisk deltakelse i EUs store forskningsprogram Horisont.

Fiskere fra Frankrike og andre EU-land er sikret adgang til britiske farvann i minst fem og et halvt år, men skal gradvis gi fra seg 25 prosent av kvotene til britene. Arkivfoto: Thibault Camus / AP / NTB
Fiskere fra Frankrike og andre EU-land er sikret adgang til britiske farvann i minst fem og et halvt år, men skal gradvis gi fra seg 25 prosent av kvotene til britene. Arkivfoto: Thibault Camus / AP / NTB Vis mer
Publisert

Den nye frihandelsavtalen dekker ikke bare varer og tjenester, men også investeringer, konkurranseregler, statsstøtteregler, skattepolitikk, lufttransport, veitransport, energi og bærekraft, fiskeri, datasikkerhet og koordinering av trygdeytelser, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Avtalen sikrer at varehandelen mellom EU og Storbritannia kan fortsette uten tollbarrierer, forutsatt at opprinnelsesreglene respekteres.

Konkurranseregler

Blant de vanskeligste punktene i forhandlingene har vært EUs nøkkelkrav om rettferdige konkurransebetingelser.

I avtalen ligger det derfor detaljerte bestemmelser for å sikre fortsatt høye standarder innenfor miljø, klima, arbeidsvilkår, skattepolitikk og bruk av statsstøtte.

Det opprettes også et nytt system for tvisteløsning der avgjørelsene som tas, skal være bindende.

Storbritannia har samtidig fått gjennomslag for at EU-domstolen ikke skal få noen rolle i dette systemet.

Fiskeri

Britenes sorti fra EU betyr at Storbritannia blir en uavhengig kyststat som selv står fritt til å bestemme hvem som skal få tilgang til britiske farvann. Storbritannia forlater også EUs felles fiskeripolitikk.

Men i den nye avtalen er det nådd enighet om et rammeverk for gjensidig sonetilgang mellom EU og Storbritannia og felles forvaltning av flere fiskebestander.

I en overgangsperiode på fem og et halvt år skal EU gradvis overføre 25 prosent av kvotene sine i britisk farvann til Storbritannia, slik at britene sitter igjen med mer av fisken selv.

Hvordan dette vil påvirke Norge, er fortsatt uavklart. Norge ønsker nå å forhandle fram en ny trilateral fiskeriavtale mellom Norge, EU og Storbritannia.

EU-programmer

Storbritannia trekker seg nå ut av en rekke EU-programmer og vil heller ikke ta del i Next Generation EU, den store gjenreisningspakken som skal løfte EU ut av coronakrisen.

Men britene vil fortsette å delta i enkelte programmer, deriblant det store forskningsprogrammet Horisont Europa, der også Norge er med.

Andre programmer Storbritannia vil delta i, er Euratom, ITER og Copernicus.

Storbritannia har derimot valgt å forlate Erasmus-samarbeidet innenfor høyere utdanning.

(©NTB)

Mer om