Faktisk.no:

Skulk, Soros og utnyttelse – påstandene som spres om Greta Thunberg

Faktisk.no har gjennomgått noen av påstandene som har har florert om Greta Thunberg.