Skilt og annonser vi aldri blir lei

Det vil ingen ende ta. Orddelingsfeil, stavekontroll, skilt og annonser.

Enkel humor, men vi blir aldri lei!

Se alle samlesider