Skal barn bruke nettbrett eller blyant på skolen?

Stor uenighet.Det er ingen tvil om at nettbrett og smarttelefoner har kommet for å bli. Flere skoler i Norge har allerede begynt å ta i bruk nettbrett i undervisningen.

Men er det slik at nettbrettet kan erstatte den gamle blyanten for godt?

Du kan stemme nederst i saken. 

Ifølge en ny artikkel på Forskning.no viser det seg at elevenes kognitive evner, altså evnen til å tenke og oppfatte, er bedre om de lærer bokstaver gjennom håndskrift.

– Når elevene for eksempel skriver flere varianter av bokstaven B, så skjer det koblinger mellom finmotorikken og de kognitive prosessene i hjernen. Det er en positiv sammenheng mellom hukommelse og koblinger mellom nervebanene i hjernen. Jo flere koblinger mellom nervebanene, jo bedre husker du, sier Sabine Wollscheid, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon.

«Digital Alzheimers»


Videre kommer det fram i artikkelen til Forskning.no at nettbrett er best hvis det er om å gjøre at elevene skriver fort. Men hvis de skal huske det de skriver, bør de bruke blyant.

Budstikka skrev tidligere i år om Jong skole i Bærum, hvor 400 elever fikk hver sin iPad. Etter to måneder hadde åtte av ti førsteklassinger allerede lært å lese.

Men ikke alle er enige om at nettbrett skal ha plass i skolen. Språkprofessor Sylfest Lomheim har tidligere uttalt at det er en farlig trend med nettbrett i skolen. Han frykter at kvalitetsskolen står i fare.

– Jeg vil ikke si at nettbrett i skolen bør være forbudt. Spørsmålet er hvordan elevene bør bruke nettbrettene, sa Lomheim til NRK.no i februar.

Han forklarer at den digitale teknologien kan ende med «digital Alzheimers».

Dette er derimot ikke den pensjonerte norske forskeren Arne Trageton enig i. Han har lenge villet hive ut både blyant og viskelær fra klasserommet.

– I alle år har skolen startet med å lære barna de to vanskeligste tingene først: lesing og håndskrift. Det er ikke rart at 20 prosent får lese- og skrivevansker, sier han i et intervju med NRK.

Hva mener du om bruk av nettbrett i skolen?