- Sikker på at denne reformen er et nytt kapittel i eldrepolitikken

Regjeringen foreslår mange tiltak for å holde eldre aktive og legger opp til at både friske og syke eldre må bo hjemme lenger enn før. Opposisjonen er kritisk.

Statsminister Jonas Gahr Støre fikk klem, sang og blomster av beboer Margot Solfrid Alexandersen (85) da han ankom den nybygde demenslandsbyen Dronning Ingrids hage i Oslo fredag. Der presenterte Støre stortingsmeldingen «Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme». Foto: Heiko Junge / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre fikk klem, sang og blomster av beboer Margot Solfrid Alexandersen (85) da han ankom den nybygde demenslandsbyen Dronning Ingrids hage i Oslo fredag. Der presenterte Støre stortingsmeldingen «Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme». Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer
Publisert

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) la fredag fram regjeringens eldrereform, «Fellesskap og mestring – Bo trygt hjemme».

Flere eldre enn yngre i samefunnet, et økende antall demenssyke og færre fagutdannede per pasient er bildet som tegnes for årene fram mot 2040. Og det er særlig i distriktene det er mangel på boliger og hjelp.

Statsminister Jonas Gahr Støre takket Demenskoret, som innledet regjeringens pressekonferanse om ny eldrereform med korsang. Foto: Heiko Junge / NTB
Statsminister Jonas Gahr Støre takket Demenskoret, som innledet regjeringens pressekonferanse om ny eldrereform med korsang. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

Pressekonferansen fredag var lagt til den nyåpnede demenslandsbyen Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo. Da statsministeren ankom landsbyen, ble han møtt av en av beboerne, 85 år gamle Margot Solfrid Alexandersen. Med egenplukkede blomster, klem og sang ønsket hun Støre velkommen.

– Jeg liker å synge. Vi snakket sammen. Når vi er venner, så gjør vi det. Og han ble glad og stolt over blomstene, sier 85-åringen til NTB.

Støre lot seg også begeistre av Demenskoret, som under ledelse av dirigent Kim Wisgaard fikk æren av å åpne selve pressekonferansen.

– Det gjør inntrykk. Alle har fenomenet demens tett på. Jeg har også hatt det, sa Støre.

Mener Norge er godt rustet

Han viste til at antallet personer over 80 år vil ha doblet seg i 2040. Norge har et godt utgangspunkt for å møte denne utviklingen, mener Støre.

– Vi har en sterk velferdsstat, dyktige fagfolk, gode mennesker og flotte steder som dette, sa Støre på pressekonferansen.

Et av punktene i regjeringens eldrereform, er et eldreboligprogram som legger til rette for at flere kan bli boende hjemme på tampen av livet.

Det skal bygges flere omsorgsboliger, trygghetsboliger og sykehjemsplasser og etableres en ny hjemmetjeneste med høyere grunnbemanning, som skal sikre få og faste medarbeidere for brukerne.

– Vi ønsker å ha en ambisjon om et aldersvennlig Norge, sa Støre.

Statsbudsjettet blir den store testen

Generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen sier det er mye som peker i riktig retning i stortingsmeldingen. Hun trekker fram ambisjonen om at eldre skal holdes friskere ved aktivitet og sosiale arenaer.

– Dessuten blir vi betrygget av at det er tydelig i meldingen at sykehjem fremdeles er en viktig del av løsningen. Det kan gjøres mye med teknologi og tilrettelegging, men for de med demens er det sykehjem som er svaret på et eller annet tidspunkt. Da blir hjelpebehovet for omfattende, sier Gerhardsen til NTB.

– Bekreftelsen av at dette er tatt med er veldig viktig, for her har vi et stort etterslep, sier hun videre.

Demenskoret underholdt før f.v. statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la fram sin eldrereform. Foto: Heiko Junge / NTB
Demenskoret underholdt før f.v. statsminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la fram sin eldrereform. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

I meldingen står det lite om hvordan reformen skal finansieres ut over at det hovedsakelig vil skje som del av de årlige rammetilskuddene til kommunene.

– Vi er forsiktig positive her i dag, men den store testen blir statsbudsjettet. Nå tror jeg ikke kommunene føler de har så mye ubrukte penger de kan sette inn her, så det må jo komme mer, sier Gerhardsen.

Nytt kapittel

Tilgangen på gode eldreboliger er ikke god nok i dag, ifølge helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

– Målet er en moderne og målrettet boligpolitikk for eldre. Jeg er sikker på at denne reformen er et nytt kapittel i eldrepolitikken, sa helseministeren.

– Det er solid bevist at det riktig å prioritere mer ressurser til det som er helsefremmende forebyggende og det som handler om egenmestring. Det må vi gjøre mer av når flere blir eldre, sier Kjerkol til NTB.

Høyre i harnisk

Stortingsrepresentant og eldrepolitisk talsperson for Høyre, Erlend Svardal Bøe, sier til NTB at han ble målløs da han hørte Kjerkol presentere trygghetsboliger som et viktig og nytt grep. Han sier at Høyre foreslo det samme i 2022. Også flere andre elementer i stortingsmeldingen skal tidligere være foreslått av Høyre.

Under et Danmarksbesøk gikk det galt for kong Harald. Vis mer

– Det første Arbeiderpartiet gjorde da de kom inn i regjering, var å kutte det. Poenget er ikke at regjeringen forsøker å ta æren for Høyres politikk, det jeg reagerer på er at de har brukt to år på denne stortingsmeldingen og legger fram den samme politikken de selv reverserte. Det er tapt tid for eldre i distriktet som trenger flere tilrettelagte boliger, sier Bøe.

– Vi la også fram et representantforslag om at alle kommuner skal gjennomføre systematiske bruker- og pårørendeundersøkelser. Det stemte regjeringspartiene mot for bare for noen uker siden.

Helsepolitisk talsperson Marian Hussein i SV er bekymret for finansieringen.

– Kommunene har fått enda en kjempeoppgave tildelt, uten at pengene ser ut til å følges opp. Om dette skal bli en realitet, må kommunenes økonomi løftes tilsvarende, skriver hun i en epost til NTB.

– Rammet av utredningssyken

Heller ikke Frp eller KrF lar seg overbevise.

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud er skuffet over at eldrereformen ikke inneholder noen mål om å bygge flere sykehjemsplasser.

Den nybygde demenslandsbyen Dronning Ingrids hage ligger på Lille Tøyen i Oslo og er et lukket bofellesskap for rundt 130 demente. Foto: Heiko Junge / NTB
Den nybygde demenslandsbyen Dronning Ingrids hage ligger på Lille Tøyen i Oslo og er et lukket bofellesskap for rundt 130 demente. Foto: Heiko Junge / NTB Vis mer

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Det må legges til rette for at eldre får muligheten til å bo hjemme så lenge de kan, men regjeringen underkjenner at nesten samtlige som får demens vil på et tidspunkt trenge sykehjem eller omsorgsbolig med heldøgns omsorg. Det vi trenger er en skikkelig eldrereform der staten har ansvaret for å finansiere både driften og utbygging av nye plasser, sier Hoksrud.

KrF-leder Olaug Bollestad mener på sin side at regjeringen er rammet av utredningssyken.

– Gi penger til frivilligheten som skaper aktivitet nå, ikke kast de bort på utredning. Vi vet hvor viktig aktivitet er for våre eldre. Her er det bare å gi gode rammer og vilkår til frivilligheten, og så skjer det, sier Bollestad.

Positive, men bekymret

Rødt er mer positive og skriver i en kommentar at regjeringen skisserer et løft for eldrepolitikken.

– Samtidig blir vi svært bekymret når Kjerkol uttaler at eldre skal måtte ta ansvar for og planlegge egen alderdom. Det er vårt ansvar som velferdsstat å sørge for at de eldre får en verdig og trygg alderdom. Det ansvaret kan og skal ikke legges over på den enkelte, sier stortingsrepresentant Stine Westrum.

(©NTB)

Mer om