Setter foten ned for overføring av Breiviks forklaring

Oslo tingrett frykter at Anders Behring Breivik vil bruke rettssaken om soningsforholdene til å spre sitt politiske budskap. Derfor forbys strømming fra retten.

Anders Behring Breiviks søksmål mot staten starter mandag. Rettssaken skal avvikles i Ringerike fengsel der Breivik for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011. Retten skal på lukket befaring i Breiviks celleanlegg, som er delt på to etasjer. Her er kjøkkenet og gangen som ligger i 1. etasje. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Anders Behring Breiviks søksmål mot staten starter mandag. Rettssaken skal avvikles i Ringerike fengsel der Breivik for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011. Retten skal på lukket befaring i Breiviks celleanlegg, som er delt på to etasjer. Her er kjøkkenet og gangen som ligger i 1. etasje. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

For andre gang har Breivik saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Han mener soningen under særlig høyt sikkerhetsnivå i fengselet ikke åpner for at han kan ha nødvendig menneskelig kontakt, verken ved besøk eller gjennom brevutveksling.

Mandag starter rettssaken inne i gymsalen i Ringerike fengsel hvor Breivik har sonet de siste to årene. Mediene har varslet at de vil dekke saken bredt, med tekst, bilder og filming. Tingretten har tillatt direktestrømming av innledningsforedragene og prosedyrene til Breiviks advokat og fra regjeringsadvokaten.

Inngangsporten til Ringerike fengsel. Anders Behring Breiviks søksmål mot staten begynner mandag i Ringerike fengsel der han for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Inngangsporten til Ringerike fengsel. Anders Behring Breiviks søksmål mot staten begynner mandag i Ringerike fengsel der han for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Retten har imidlertid ikke tillatt at forklaringen fra Breivik.

Kan påvirke

– Dersom kringkasting av partsforklaringen tillates, vil det etter rettens vurdering kunne virke forstyrrende for forhandlingene. Det vil være en reell fare for at Breiviks forklaring påvirkes slik at fokus dreies bort fra det saken gjelder, og over på hans ideologiske budskap, skriver tingretten i et brev til NTB like før jul.

Domstolen har etter klage fra pressen under tvil kommet til at vitneprovet til fengselsdirektør Eirik Bergstedt i Ringerike fengsel «i utgangspunktet» kan filmes, men understreker at «retten vil ha lav terskel for å omgjøre sin beslutning» hvis Bergstedt har innvendinger. Oslo tingrett vil også tillate fotografering under hele hovedforhandlingen, hvis det etableres en poolordning.

Tyristrand 20231214. Gymsalen der rettssaken skal foregå. Anders Behring Breiviks søksmål mot staten skal behandles i januar. Rettssaken skal avvikles i Ringerike fengsel der Breivik for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Tyristrand 20231214. Gymsalen der rettssaken skal foregå. Anders Behring Breiviks søksmål mot staten skal behandles i januar. Rettssaken skal avvikles i Ringerike fengsel der Breivik for tiden soner forvaringsdommen for terrorangrepet i 2011.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Ankene over rettens beslutning om filming og kringkasting av Breiviks partsforklaring, samt av vitneforklaringene oversendes Borgarting lagmannsrett, sammen med støtteskriv til anke fra presseorganisasjonene.

Forsinket overføring

Retten har også drøftet om det kunne være aktuelt med en overføring fra fengselet med en viss tidsforskyvning også under Breiviks forklaring, men kom til at dette ikke ga tilstrekkelig forsikring dersom noe uønsket skulle skje. Det er også vist til hva de pårørende etter 22. juli har ment om spørsmålet.

– Støttegruppen etter 22. juli og AUF har i brev 18. desember 2023 kommet med innvendinger, hvor de særlig motsetter seg helhetlig strømming med kort tidsforskyvning, står det i brevet.

Også under de delene som tillates filmet, forventer retten at mediene legger inn en forsinkelse slik at innholdet kan vurderes presseetisk før det kringkastes eller må avbrytes.

Befaring bak lukkede dører

I alt er det satt av fem dager til den rettslige behandlingen av saken. Ettersom det er Breivik, nå folkeregistrert under navnet Fjotolf Hansen, som har saksøkt staten ved Justisdepartementet, går saken som en sivil sak i domstolen.

Normalt er slike saker helt åpne for allmennheten, og pressen har full anledning til å være til stede og å fotografere eller filme mens rettsforhandlingen pågår.

Uteområdet i Ringerike fengsel der Anders Behring Breivik for tiden soner forvaringsstraffen etter terrorangrepene i 2011. Mandag starter rettssaken etter at han for andre gang har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Uteområdet i Ringerike fengsel der Anders Behring Breivik for tiden soner forvaringsstraffen etter terrorangrepene i 2011. Mandag starter rettssaken etter at han for andre gang har saksøkt staten for brudd på menneskerettighetene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

I en egen kjennelse før jul avgjorde tingretten at befaringen i saken, altså der hvor partene og dommeren skal inn i selve celleområdet hvor Breivik soner sin forvaringsstraff, skal gå for lukkede dører. Heller ikke mediene får være til stede.

Retten begrunner også dette med at det er nødvendig for å sikre full informasjon om de fysiske soningsforholdene samtidig som kravene til hemmelighold om sikkerhetsrutinene overholdes.

Det er etter rettens oppfatning ikke tvil om at det er nødvendig å holde opplysninger om sikkerhetsavdelingen skjult for allmennheten, framgår det av kjennelsen fra retten.

(©NTB)

Mer om