Seks av ti mener det er for mye drikkepress i Norge

Mest press er det i Oslo og Akershus.

Nesten seks av ti, 57 prosent, svarer at de er enige i påstanden om at det er «for mye drikkepress i norsk drikkekultur».


Det er TNS Gallup som har kartlagt befolkningens holdninger i Helsepolitisk barometer. Kun 6 prosent oppgir at de er «helt uenige» i påstanden «Det er for mye drikkepress i norsk drikkekultur», skriver Vårt Land.


Funnene overrasker ikke forsker Hilde Pape ved avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelseinstituttet.


– Drikkepresset er ofte indirekte. Folk vil kreve en forklaring hvis du lar være å drikke i settinger det er vanlig, sier hun.Mest press i Oslo og Akershus


Likevel tror rusforskeren presset kan oppleves tydelig.


– Hvis man ikke drikker, nesten uansett grunnen til det, vil nok mange merke drikkepresset ganske sterkt.


Hun understreker at hun ikke har kjennskap til metoden i undersøkelsen eller kvaliteten på den.


Oppfatningen av drikkepresset i Norge er sterkt knyttet til politisk tilhørighet, viser undersøkelsen. KrF-velgerne er de som i størst grad er enige i at det er for mye drikkepress. 77 prosent oppgir at de er enige i påstanden om for mye drikkepress.


Frps velgere er i den andre enden av skalaen. Der mener bare 49 prosent at det er for mye drikkepress.


Folk som bor i Oslo og Akershus, rapporterer om mest drikkepress. De skiller seg også ut ved å være noe mer tilbøyelige, 62 prosent, til å mene at det er for mye drikkepress i Norge. Til sammenligning er det ikke mer enn 50 prosent av dem som er bosatt ellers på Østlandet, som mener det samme.


(©NTB)


Legg til sol_no på SnapChat