Sanner hadde rett: Veksten i andelen ukvalifiserte lærere har flatet ut

Det er faktisk helt sant.