Annonse

Rypa kan forsvinne fra norsk natur

Bestanden er nesten halvert på ti år. Nå «rødlistes» flere rypearter.

Både li- og fjellrype er i klassen «nær truet» og får status som rødlistet. Mandag åpner Artsdatabanken sin foreløpige liste med statusen til de aktuelle artene i Norge for innsyn, skriver Aftenposten. Både li- og fjellrypa er her i klassen «nær truet» – noe som betyr at artene vil få en spesiell oppmerksomhet fra forvaltningen.
Den endelige rødlisten kommer til høsten. Det betyr neppe noen øyeblikkelig stans i rypejakten, men kan være et første skritt på veien. – I løpet av 15 år har rypebestanden sunket, og i løpet av de siste ti årene er den nærmest halvert, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning, NINA, ansvarlig for vurdering av hønsefuglene. Et kriterium for å havne på rødlisten er at bestanden skal ha blitt redusert med minst en tredel på ti år. Fagfolk er også urolige for villaksen, men den ser ikke ut til å havne på rødlisten i år. (©NTB)