Rygge-ledelsen i møte - flyplassen kan legges ned i dag

Flypassasjeravgiften kan få store konsekvenser for flyplassen.
Ledelsen ved Rygge Sivile lufthavn har vært i møter med de tillitsvalgte. Et varslet styremøte i ettermiddag kan avklare om flyplassen stenger dørene etter 1. november.


– Ryanair holder fast på å flytte. Det går mot en stopp. Det gjør dessverre det, sa styreleder Svein Hurlen til ABC Nyheter i forrige uke.


Han vil verken bekrefte eller avkrefte at det skal avholdes et styremøte tirsdag ettermiddag. Men etter det NTB får opplyst, framgår dette av en protokoll som er sendt de ansatte i etterkant av et møte mellom flyplassledelsen og de tillitsvalgte.– Jobbet hardt


Markedssjef Silje N. Thoresen ved Rygge sivile lufthavn vil heller ikke si om en endelig avgjørelse om flyplassens framtid er i ferd med å bli fattet.


– Helt siden avgiften ble kjent har styret og eierne jobbet hardt med saken for å finne en løsning for videre drift etter 1. november, sier hun.


Flypassasjeravgiften som skal innføres fra 1. juni, har fått Ryanair til å si opp baseavtalen med Rygge fra 1. november. Dersom det irske lavprisselskapet forsvinner, vil antallet passasjerer synke fra 1,6 million til 500.000, noe ledelsen mener vil gjøre flyplassen til et underskuddsforetak.Skal innføres


Innføringen av flypassasjeravgiften ble tidligere i år utsatt fra 1. april til 1. juni, noe som gir 250 millioner kroner i mindre inntekter til staten enn forutsatt i budsjettforliket i fjor høst.


Trass i utsettelsen har finansminister Siv Jensen (Frp) hele tiden vært tydelig på at stortingsvedtaket fra i fjor høst skal følges opp. Den 13. mai ble forskriften formelt fastsatt av Finansdepartementet, etter at en disputt med EFTAs overvåkingsorgan ESA foreløpig er ryddet av veien.Neppe strøket


Motstandernes siste håp for endring er nå at avgiften vil bli strøket under forhandlingene på borgerlig side om revidert nasjonalbudsjett. Kilder i forhandlingsrommet avviser imidlertid dette som helt uaktuelt overfor NTB.


Flere fagforbund, arbeidsgiverorganisasjoner samt deler av opposisjonen på Stortinget har protestert mot innføringen av avgiften. Den har også vakt til dels sterk motstand lokalt i Østfold, der rundt 1.000 arbeidsplasser direkte eller indirekte kan bli berørt. (©NTB)