Russlands utenriksminister møter vestlige ministre i FNs sikkerhetsråd

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov blir trolig satt under hardt press under torsdagens møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under et møte i Moskva mandag før han reiste til New York for å delta på FNs hovedforsamling. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under et møte i Moskva mandag før han reiste til New York for å delta på FNs hovedforsamling. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB Vis mer
Publisert

Følg Sol på Facebook!

Møtet blir holdt for utenriksministrene fra Sikkerhetsrådets 15 medlemmer, deriblant Norge, i forbindelse med FNs hovedforsamling, som nå pågår i New York.

Det er Frankrike som har tatt initiativ til møtet. Temaet er etterforskningen av krigsforbrytelser i Ukraina og hvordan verdenssamfunnet skal kunne sikre at de ansvarlige blir straffet.

Det er ventet harde konfrontasjoner når Lavrov etter alt å dømme skal sitte i samme sal som USAs utenriksminister Antony Blinken og flere andre vestlige utenriksministre. Blinken har nektet å møte Lavrov ansikt til ansikt etter at Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

Aktor fra ICC deltar

Også Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt deltar på møtet, som blir holdt dagen etter at Russland varslet en mobilisering av 300.000 reservister. Avgjørelsen er blitt fordømt i vestlige land.

Også FNs generalsekretær António Guterres og aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) Karim Khan skal delta på møtet.

I august oppga ukrainske påtalemyndigheter at de etterforsker nesten 26.000 saker der det er mistanke om at Russland har begått krigsforbrytelser. 135 personer er så langt siktet.

Mangler handlekraft

FNs sikkerhetsråd har vært ute av stand til å gjøre noe konkret for å få i stand et rettsoppgjør i kjølvannet av krigen. Årsaken er at Russland er permanent medlem og dermed har vetorett i likhet med USA, Frankrike, Storbritannia og Kina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om at det opprettes en spesialdomstol for å stille Russland til ansvar. Han krever også at Russland betaler krigsskadeerstatning til Ukraina for alle ødeleggelsene som krigen har påført landet.

Mer om