Regjeringen griper inn i lege­streiken: - Hadde ikke noe valg

Regjeringen grep søndag inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Legestreiken er dermed over.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) og regjeringen har grepet inn med tvungen mekling i legestreiken. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB Oslo 20201013. Statsminister Erna Solberg er i Stortinget i forbindelse med arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sin forklaring om granskingutvalgets rapport om EØS-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB
Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) og regjeringen har grepet inn med tvungen mekling i legestreiken. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB Oslo 20201013. Statsminister Erna Solberg er i Stortinget i forbindelse med arbeids- og sosialminister Henrik Asheim sin forklaring om granskingutvalgets rapport om EØS-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

De 23 legene som var tatt ut i streik, gjenopptar sitt arbeid mandag og morgen og går tilbake til normalen.

Streiken skulle etter planen trappes opp mandag, og tolv nye leger i seks kommuner skulle tas ut i streik. Men slik blir det altså ikke.

Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen.

Grep inn

Møtet mellom partene og arbeids- og sosialministeren var kort. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) la fram uttalelsen fra Helsetilsynet og spurte partene hva som kunne gjøres.

Fakta om tvungen lønnsnemnd

* Tvungen lønnsnemnd innebærer at myndighetene griper inn og beslutter at konflikten skal avgjøres ved lønnsnemnd, normalt Rikslønnsnemnda.

* Internasjonale konvensjoner bygger på at myndighetene bare skal benytte slike inngrep når det er nødvendig av hensyn til liv og helse eller av tungtveiende samfunnsmessige grunner.

* Tvungen lønnsnemnd må vedtas av Stortinget i hvert tilfelle.

* Regjeringen fremmer nå en proposisjon for Stortinget med forslag til en særlov som forbyr fortsatt arbeidskamp og overlater til Rikslønnsnemnda å behandle interessetvisten. Rikslønnsnemndas kjennelse får virkning som tariffavtale mellom KS og Legeforeningen.

* Når en konflikt er brakt inn for Rikslønnsnemnda, kan en streik ikke fortsette.

* Rikslønnsnemnda består av en leder og åtte andre medlemmer, deriblant to representanter for hver av partene i den enkelte sak.

* Lønnsnemndas avgjørelse har samme virkninger som en tariffavtale.

Kilder: Store Norske Leksikon, Arbeids- og sosialdepartementet, KS

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et inngrep i det som egentlig er partenes ansvar.

– Men Legeforeningen står for uttakene de har gjort, og da har vi ikke annet valg enn å ty til tvungen lønnsnemnd på bakgrunn av Helsetilsynets anbefaling, sier han til NTB.

Regjeringen viser til at det i én av de berørte kommunene ble to av tre leger totalt tatt ut i streik. Kommunen fikk avslag på dispensasjon. Mandag ville den tredje legen vært fraværende, og kommunen ville da være uten leger. Det er ikke kjent hvilken kommune dette gjelder.

Mindre enn uke

Meklingen brøt sammen 15. oktober, og det første streikeuttaket gjaldt fra 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

Legene krever at arbeidsbelastningen for fastleger som jobber i legevaktordninger, reduseres.

Uttaket mandag skulle omfatte kommuner i distrikter med stor legevaktbelastning. Hasvik kommune fikk fritak av Legeforeningen fra uttaket, ettersom det bare er to fast ansatte leger, og om én ble tatt ut i streik, ville det rammet hele legevaktordningen.

Fra før var 23 leger i Bergen, Tromsø, Narvik, Stavanger og Trondheim tatt ut i streik.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik. Denne gangen endte streiken etter før det var gått en uke.

Legeforeningen: KS underminerer

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Hermansen mener de har hatt et forsiktig uttak med svært få leger. At streiken stoppes nå, viser med tydelighet hvor lite som skal til før beredskapen i kommunene påvirkes, ifølge Legeforeningen.

Arbeidstakersiden KS er lettet over at streiken er over. De mener at konsekvensene streiken ville fått for små kommuner med lange reiseavstander, viser at det haster å finne mer varige løsninger på legevaktproblemene.

– Vi forstår Legeforeningens utålmodighet, men skulle ønsket at de heller hadde valgt å bruke denne tiden på få fortgang i det pågående arbeidet med å finne løsninger for legevakt, sammen med oss og nasjonale myndigheter, sier direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS.

Ikke coronaavgjørelse

Coronasituasjonen har ikke hatt noe å si for at regjeringen grep inn og har ikke vært en del av vurderingen fra deres side, ifølge arbeids- og sosialministeren.

– Vi har kun forholdt oss til faglige råd fra Helsetilsynet, sier Asheim. Rådet går ut på fare for liv og helse som følge av lav bemanning i små kommuner.

Men KS-direktør Gangsø er glad for at streiken er over som følge av den ekstra belastningen koronasituasjonen har på helsevesenet.

– Det sier seg selv at å skulle håndtere en legestreik midt oppe i en pandemi med stigende smittetall, det er tøft. Kommuneledelsen i disse kommunene har rett og slett vært redde for innbyggernes liv og helse, sier Gangsø.

(©NTB)

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

sol er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer