- Regjeringen gjør barnehagen dyrere

Regjeringen vil endre foreldrebetalingen i barnehagene, men møter motstand.

– Regjeringens forslag til foreldrebetaling i barnehager er to skritt i feil retning, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

– For det første er det feil politikk å øke maksprisen, slik regjeringen har gjort i to budsjetter på rad. Nå forsøker de å sukre pillen med forslag om en nasjonal modell for behovsprøving. Konsekvensen er at folk med lave inntekter får en ekstraskatt i form av dyrere barnehage, dersom de klarer å øke inntektene sine, tilføyer hun.

Bryter med arbeidslinjen

LO mener forslaget bryter med arbeidslinjen, fordi deltidsansatte som øker stillingsbrøken sin eller lavtlønte som øker sin inntekt, vil kunne bli straffet med høyere barnehagepriser.

– Hvis LO skal bruke tid og krefter på å slåss mot at de med dårligst råd får billigere barnehageplass, må jeg si at jeg ikke kjenner igjen Landsorganisasjonen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NTB.

Han viser til at forslaget innebærer en moderasjonsordning som skal hindre at forskriftsendringen blir en fattigdomsfelle.

– I mange kommuner har de med dårligst råd måttet betale akkurat det samme som alle andre. Nå lager vi et nasjonalt minstekrav til hvor mye rabatt den enkelte familie skal få, framholder han.

– Nye økninger

Regjeringen sendte ut forslaget om forskriftsendring ut på høring i desember i fjor. Konkret foreslås det at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 prosent av familiens samlede inntekt.

– Med en makspris på 2.580 kroner per måned, innebærer det at alle familier som samlet tjener over 473.000 kroner, for andre gang under denne regjeringen får økte utgifter til barnehage, framholder Følsvik.

LO mener forslaget fra regjeringen vil gjøre det lettere å sette opp maksprisen enda en gang.

– Vi frykter at den nye skjermingsordningen skal brukes som begrunnelse for ytterligere økning i maksprisen, sier Følsvik.

Hun mener lav barnehagepris til alle vil gjøre behovet for behovsprøving mindre, selv om LO erkjenner at enkelte familier trenger ytterligere støtte.

– Dette er kommunene allerede forpliktet til å tilby, men med rom for lokalt tilpassede løsninger, poengterer hun.

– Ikke aktuelt

Maksprisen for en heltidsplass er 2.480 kroner i måneden fra nyttår og 2.580 kroner fra 1. mai. Foreldrebetalingen skal ikke overstige denne summen, uavhengig av om barnehagen er offentlig eller privat.

– Maksprisen øker for alle, men er på samme nivå som i 2010, sier Røe Isaksen.

Han sier det er uaktuelt å økte maksprisen i revidert nasjonalbudsjett, men gir ingen garantier utover det.

– Det er ikke noe mål for meg å øke maksprisen, men det er naturlig at barnehageprisene øker i takt med prisveksten. Samtidig er det ingenting i dette forslaget som tilsier at maksprisen skal økes, sier han. (©NTB)