Annonse

Regjeringen endrer ikke planer for Utøya-minnesmerke

Varselet om søksmål fra naboer gir ikke grunnlag for å endre planene for et minnesmerke ved Utøya, mener regjeringen.

Det går fram av et svarbrev sendt torsdag, signert kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).


Tidligere denne måneden varslet naboer via advokat Harald Stabell at de vil gå til søksmål mot staten dersom ikke 22. juli-minnesmerket «Memory Wound» på Sørbråten i Hole kommune stanses. Fristen for å svare var to uker.


– Vi har stor forståelse for at det blant naboer kan oppleves som vanskelig at det nå skal etableres et nasjonalt minnested i nærområdet. Samtidig er det en forventning hos etterlatte, overlevende og storsamfunnet for øvrig at minnestedet etableres, skriver statsrådene.


– For å forsøke å finne fram til en løsning alle kan enes om, har det i forkant av planvedtaket blitt avholdt flere møter med representanter fra lokalsamfunnet, velforeningen og fra de etterlatte og AUF. Det har ikke lyktes å finne en løsning som alle kan godta, men hensynet til naboene er grundig vurdert i planvedtaket, heter det videre.