Politiaksjon mot NAV-svindel førte til at foreldre fant sammen igjen

Gledelig effekt.

En politiaksjon for å avdekke trygdesvindel i Stavanger-regionen hadde en gledelig effekt – en god del av de enslige forsørgerne det ble aksjonert mot rapporterte kort tid etter om at de var gjenforent med partneren.

I mai aksjonerte politiet i byen mot 14 foreldre etter mistanke om trygdesvindel. Én måned senere hadde 51 enslige forsørgere meldt fra til Nav om at de har funnet tilbake til partneren.

Vanligvis mottar Nav månedlig meldinger fra to-tre enslige forsørgere om at de ikke lenger lever alene.

– Vi aner en sammenheng mellom aksjonen i mai og det store antallet foreldre som har meldt fra om at de har funnet tilbake til hverandre, sier avdelingsdirektør Gerda Baustad Sirnes i Nav Kontroll vest.

Under aksjonen i mai fant politiet blant annet en familiefar som gjemte seg under senga et sted, og en mann sovende i dobbeltsenga et annet sted. Alle 14 foreldrene ble brakt inn til avhør, mistenkt for trygdesvindel for til sammen rundt 3,5 millioner kroner.

Sju saker dreier seg om grovt bedrageri eller medvirkning til dette, fra 200.000 til 800.000 kroner.

I saker der NAV-stønaden misbrukes, har ofte foreldrene gått sammen om svindelen. Vanligvis har den ene parten oppgitt en annen adresse, mens paret i realiteten bor sammen. (©NTB)