Per Arne Olsen ny fylkesmann i Vestfold

Per Arne Olsen (55) blir ny fylkesmann i Vestfold etter Erling Lae.

Olsen har vært stortingsrepresentant, ordfører i Tønsberg og generalsekretær og nestleder i Fremskrittspartiet.


– Vi får på plass en dyktig mann med spennende og variert bakgrunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).


Formelt ble Olsen i statsråd fredag konstituert til midlertidig fylkesmann. Dette henger sammen med den varslede gjennomgangen av fylkesmannsembetene, som senest skal være avgjort ved utgangen av 2018.