Over 70.000 på Facebook vil ha eget dyrepoliti

Men hva mener de politiske partiene?

Debatten om dyrepoliti har pågått i Norge lenge, og mange dyrevernere engasjerer seg sterkt i saken. Organisasjonen NOAHs Facebook-side «Dyrepoliti i Norge NÅ!» har over 70.000 fans, og i forrige måned møtte flere tusen mennesker opp utenfor Stortinget for å markere det de mener er et behov et eget dyrepoliti.

Vil ha 20 millioner til dyrepoliti

Nylig skrev Dagbladet.no at Miljøpartiet De Grønne setter av 20 millioner til dyrepoliti i sitt alternative statsbudsjett. Partiet ønsker en modell lik Djurskyddspolisen i Stockholm. Partileder Rasmus Hansson mener at et dyrepoliti er nødvendig blant annet for å forhindre vold mot dyr. - Det er også velkjent at unge personer som starter sin voldelige bane mot dyr, senere ofte begår vold mot mennesker. Derfor er det viktig at vi plukker opp denne adferden på et tidlig tidspunkt, sier partilederen til Dagbladet. Facebook-gruppa "Dyrepoliti i Norge NÅ!" har over 70.000 fans på Facebook. (Skjermdump: Facebook)Facebook-gruppa "Dyrepoliti i Norge NÅ!" har over 70.000 fans på Facebook. (Skjermdump: Facebook)   Men hva har de andre partiene sagt om saken? SOL har samlet partienes synspunkter.

Arbeiderpartiet

Dyrepoliti er ikke nevnt i Arbeiderpartiets partiprogram for 2013 - 2017. I stedet ønsker partiet å styrke Mattilsynet for å «prioritere tilsyn med dyrevelferden». Stortingsrepresentant for Ap, Eirin Sund, uttalte følgende til TV 2 i sommer: - Det er ikke fordi vi ikke ønsker dyrenes ve og vel, for det gjør vi i aller høyeste grad. Men vi mener det ville være feil å ta de ressursene som vi har i dag i Mattilsynet og politiet og bare flytte de til noe annet. Det blir ikke mer tilsyn eller reaksjoner av det.

Høyre

Høyre gikk i forrige måned ut og sa klart nei til et eget dyrepoliti. - Vi har mattilsynet som tilsynsorgan, de har femti lokalkontor og mange dyktige fagfolk. Tenker vi at politiet skal ta over ansvaret for dette, så blir det spredt tynt utover landet, med store hull i dekningen på kartet. Politiet har store nok utfordringer med annen kriminalit, uttalte Anders Werp, nestleder i justiskomiteen for Høyre, til NRK. I  partiets gjeldende partiprogram er ikke dyrepoliti nevnt. Partiet skriver at de vil «iverksette tiltak som sørger for at Norge ligger i fremste rekke når det gjelder dyrevelferd», og at Mattilsynet skal «forebygge, avdekke og følge opp dyretragedier».

Fremskrittspartiet

Frp har ved flere anledninger tatt til orde for et eget dyrepoliti i Norge, og det går tydelig frem av partiets handlingsprogram: «FrP ønsker å etablere et dyrepoliti i Norge for å sikre dyrenes velferd, og for å overta Mattilsynets oppgaver knyttet til dyrehold.» - Håpet vårt er at det igjen skal opp på Stortinget om innføring av et eget dyrepoliti. Det må bli stilt større krav til de som anskaffer seg kjæledyr, det må være et krav av folk er skikket til å ha et kjæledyr, sa stortingsrepresentant for partiet, Jan Erik Borge, til TV 2 i sommer. Da regjeringens statsbudsjett for 2015 ble lagt frem 8. oktober, var det ikke øremerket midler til et eget dyrepoliti.

Kristelig Folkeparti

Dyrepoliti er ikke nevnt i KrFs politiske program, men partiet skriver at «det skal stilles strenge krav til dyrevelferd, og disse må følges opp med effektive og uanmeldte kontroller».

Venstre

I sitt gjeldene partiprogram skriver Venstre at «tilsynsmyndighetene må prioritere dyrevelferd høyere enn i dag, og at det forebyggende arbeidet må løftes og også omfatte oppfølging av mennesker som har dyr i sin varetekt.» Partier nevner ikke dyrepoliti, men vil vurdere å opprette et eget dyrevelderdstilsyn, eller opprette egen organisasjon for dyrevelferd underlagt Mattilsynet. Venstres landsmøte stemte i 2013, etter en lang debatt, nei til å foreslå et eget dyrepoliti.

Senterpartiet

Ifølge NTB vil Senterpartiet legge til rette for et eget dyrepoliti når partiet legger frem sitt alternative statsbudsjett mandag. partiprogrammet skriver de ingenting om dyrepoliti, men at Mattilsynet må ha nok ressurser «til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene».

Sosialistisk Venstreparti

Heller ikke SV nevner eget dyrepoliti i sitt program, men partiet vil jobbe for å styrke dyrevelferden, blant annet ved å opprette et eget statlig dyreverntilsyn.
Bør vi få et eget dyrepoliti i Norge? Si din mening i kommentarfeltet.