Stig Millehaugen:

- Omverdenen forstår ikke hva han er i stand til

Gang på gang har Stig Millehaugen fått gode omtaler av domstoler, fengsler og støtteapparat. Men hver gang han er blitt løslatt, har han begått ny kriminalitet.

Forvaringsdømte Stig Millehaugen mener det ikke er fare for at han skal begå ny kriminalitet hvis han blir løslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Forvaringsdømte Stig Millehaugen mener det ikke er fare for at han skal begå ny kriminalitet hvis han blir løslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

– Domstolene har gjentatte ganger vurdert det slik at Millehaugen har utvist modning, at det har vært en endring hos ham og at han har samarbeidet. Dette går igjen i alle vurderingene som er gjort knyttet til Millehaugen. Likevel begår han nye voldshandlinger, sier statsadvokat Kristian Jarland til NTB.

Jarland avsluttet sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag med å gjennomgå vurderingene fra kriminalomsorgen og rettspsykiaterne som har undersøkt Stig Millehaugen. Trass gode utviklingstrekk, god oppførsel og atferd i fengslene og et tilsynelatende genuint ønske om å leve et liv uten kriminalitet, vil de ikke anbefale prøveløslatelse nå.

Jarland mener Millehaugen gjentatte ganger har «ført alle bak lyset» og at omverdenen ikke har forstått hva han er i stand til å gjøre.

– Vi må ha med oss historikken når vi nå skal vurdere om det er grunnlag for løslatelse. Vi må lære av historien, sier Jarland.

Vil ut av fengsel

Stig Millehaugen har tilbrakt det aller meste av sitt voksne liv bak murene – med en straffehistorikk som langt på vei savner sidestykke i Norge. Han fikk sin første dom som 18-åring sommeren 1987 og har siden sonet suksessive dommer med bare korte opphold.

Nå er han blitt 54 år. Han har angivelig gjennom flere års med refleksjon over hva han har gjort, hvilke skader og smerter han har påført andre, samt dypere selvinnsikt, kommet til at han vil ut i samfunnet for å leve et nytt liv, uten kriminalitet.

Begjæringen skal behandles over fem dager. Retten får høre Millehaugens forklaring tirsdag morgen.

Etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen på 21 år, begjærer Stig Millehaugen seg prøveløslatt. Behandlingen av kravet startet i Oslo tingrett mandag. Her sammen med sin mangeårige forsvarer, advokat Morten Furuholmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Etter å ha sonet minstetiden av forvaringsdommen på 21 år, begjærer Stig Millehaugen seg prøveløslatt. Behandlingen av kravet startet i Oslo tingrett mandag. Her sammen med sin mangeårige forsvarer, advokat Morten Furuholmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Millehaugen soner for tiden en dom på 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for overlagt bestillingsdrap på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009. Dommen gjelder også drapsforsøk på en annen person som var til stede da drapet ble begått.

Drapsdommen falt i 2012. Nå er mannen som enkelte har karakterisert som Norges farligste mann, nok en gang i Oslo tingrett, hvor han ber om å bli løslatt.

Refleksjon og selvinnsikt

Også nå framholder Millehaugen at det har vært en substansiell endring i ham som innebærer at vilkårene for forvaringsstraff ikke lenger er innfridd.

Ikke bare har han i flere år deltatt i såkalt reflekterende samtaler i fengslet, blant annet i den hensikt å jobbe seg igjennom de straffbare handlingene man har begått og bakgrunnen for dem. Han har deltatt i flere endringsprogrammer i fengselet og samarbeidet over lang tid med kriminalomsorgen for å oppnå endring.

I år kom han også ut med boka «Gjerningsmann», hvor han skriver om livet sitt i Oslo og går igjennom mange av forbrytelsene han har begått. Selv skriver Millehaugen i et brev til kriminalomsorgen at han tar «et nådeløst oppgjør med seg selv» i boka.

– Det er få forvaringsdømte i Norge som over tid har jobbet så seriøst og grundig med endringstiltak for å oppnå et liv uten kriminalitet. Jeg tror ikke det finnes noen andre forvaringsdømte som har jobbet like målrettet med dette som Millehaugen, sa hans forsvarer, advokat Morten Furuholmen.

Flere personer og instanser som har hatt kontakt med Millehaugen gjennom soningen, oppgir at de finner ham troverdig, og at de mener ønsket hans om et kriminalitetsfritt liv er ektefølt.

Det strengeste nivået

I retten poengterte statsadvokat Jarland at Millehaugen er dømt til soning på det aller strengeste sikkerhetsnivået vi har i Norge, og illustrerte dette ved å kalle det «nivå 10». Etter hvert som innsatte gjør framskritt i soningen, blir sikkerhetsnivået senket og mulighetene for eksempelvis permisjoner flere og romsligere.

– I dag er Millehaugen på nivå 8, hvor han kan få permisjon fra soning. Men han ber nå om å få gå rett fra nivå 8 til nivå 1. Og det skal skje slik, sa Jarland og knipset med fingrene.

– I denne saken, med den historikken vi har, er det særlig viktig at vi får tid til denne progresjonen før Millehaugen får mulighet til prøveløslatelse, sa han.

Furuholmen understreket i sine merknader at Millehaugen ønsker at en prøveløslatelse nå skal utgjøre starten på en gradvis overføring til samfunnet – ikke at han umiddelbart skal ut av fengsel.

Sentralt i vurderingen om Millehaugen kan løslatelses er faren for at han skal på nytt skal begå alvorlige, straffbare handlinger. Hans straffehistorikk viser gjentatte alvorlige dommer, flere rømninger fra fengsel og gjentatte uteblivelser fra permisjon.

(©NTB)

Mer om