Oljefondet håver inn milliarder i skattepenger

Petroleumsskatten i 2023 ventes å ende på 465 milliarder kroner, ifølge nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

Oseberg feltsenter. Foto: Marit Hommedal / NTB
Oseberg feltsenter. Foto: Marit Hommedal / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Det er en oppjustering fra 433 milliarder kroner, opplyser Skatteetaten i en pressemelding.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går til statens pensjonsfond utland, slik at inntektene skal komme dagens og framtidige generasjoner til gode.

Oljeselskapene som driver utvinning og rørledningstransport på norsk sokkel betaler forskuddsskatt gjennom såkalt terminskatt. Utskrivingen er basert på innrapporterte tall fra oljeselskapene, både faktiske og forventede tall.

Det foretas en revisjon av terminskatten i januar året etter inntektsåret før forfall for fjerde termin. Endelig innbetaling kan derfor bli høyere enn det som nå er fastsatt.