Annonse

Økonomi: Pessimismen råder blant nordmenn

Ikke siden krisen først på 1990-tallet har nordmenns forventninger til den økonomiske utviklingen vært så lav som nå i to kvartaler.

Det kommer fram i Finans Norges forventningsbarometer, som legges fram onsdag.


– Hovedindikatoren dette kvartalet er den tredje laveste som er målt i barometerets historie. Vi må helt tilbake til bank- og boligkrisen tidlig på 1990-tallet for å finne to kvartaler med lavere målinger, ifølge Finans Norge.


Helt siden 1992 har hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, i samarbeid med TNS Gallup, målt nordmenns forventninger til den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover.Dystert bilde

Hovedbildet i undersøkelsen for årets andre kvartal er at nordmenn fortsatt er pessimistiske. Samtidig er bildet delt.


– En svakere kronekurs og ekspansiv økonomisk politikk har i noen grad motvirket kutt i investeringer og bemanning i oljerelaterte virksomheter. Dette har gitt større tro på landets økonomi, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.


Men når det gjelder nordmenns tro på egen økonomi, er bildet et annet.


– Samtidig viser barometeret at husholdningene er noe mer usikre på egen økonomi fremover, sier Kreutzer.Svak vekst – økt ledighet

Norsk økonomi sliter for øyeblikket med flere utfordringer.


Oljeprisen har falt fra 115 dollar fatet sommeren 2014 til 44 dollar fatet i dag. Sammen med en ventet nedgang i oljeinvesteringene har det gitt en solid nedtur for olje- og gassnæringen, også i leverandørbedriftene, på Sør- og Vestlandet.


Dette har gitt seg utslag i svak vekst og at arbeidsledigheten har steget sammenhengende i to år. 4,6 prosent nå står uten jobb, ifølge ferske SSB-tall.


– NHOs siste kvartalsrapport viser at fallende oljeinvesteringer nå også merkes andre steder enn på Sør-Vestlandet. Oslo og Akershus begynner nå for eksempel å nærme seg de negative markedsutsiktene som bedriftene på Vestlandet har opplevd, sier Kreutzer.Advarer mot ond sirkel

Finans Norge-sjefen mener tegn på at krisen i vest sprer seg, påvirker jobbtryggheten til den enkelte og er årsaken til at husholdningene ifølge barometeret er mer usikre på egen økonomi neste år.


– En fast jobb og stabil inntekt er bærebjelken i privatøkonomien. Usikkerhet om denne gjør at folk blir mer forsiktige, reduserer forbruket og øker sparingen. Dermed forsterkes nedgangen, og vi risikerer å komme inn i en ond sirkel med akselererende arbeidsledighet, sier han.


Det er først og fremst nordmenn som kun har grunnskole, som drar ned barometerets hovedindikator. Det er i denne gruppen ledigheten har økt mest.


Barometeret viser også at spareviljen faller noe, men at den fortsatt ligger på et høyt nivå historisk sett. (©NTB)


Legg til sol_no på SnapChat