Ny rapport: Flere har lavere tillit til politiet

72 prosent av innbyggerne har høy eller svært høy tillit til politiet, ifølge Innbyggerundersøkelsen for 2022. Det er indikasjoner på at tilliten faller.

I Innbyggerundersøkelsen måles blant annet folks tillit til politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB
I Innbyggerundersøkelsen måles blant annet folks tillit til politiet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB Vis mer
Publisert

Gjennomføringen av den nye undersøkelsen er en del annerledes enn tidligere, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.

I den nye undersøkelsen oppgir 78 prosent at tilliten deres til politiet er uendret. Samtidig sier 11 prosent oppgir at de har lavere tillit enn for ett år siden, mens 7 prosent forteller at de har høyere tillit.

Politidirektøren: Ikke så overraskende

– Årets innbyggerundersøkelse viser at tilliten til politiet er fortsatt høy, men vi ser også at en andel oppgir at deres tillit har gått ned i løpet av 2022. Det er kanskje ikke så overraskende etter et krevende år for norsk politi, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

– Tillit er en av de viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt, og ikke noe vi kan ta for gitt, men må jobbe for hver dag. Å finne én hovedårsak til at vi ser en nedgang er vanskelig, fordi svarene er sammensatt, sier politidirektøren videre.

I undersøkelsen oppgir 60 prosent oppgir mer enn én grunn til at de har fått lavere tillit.

Tre kategorier peker seg ut: Hvordan innbyggerne oppfatter politiets kapasitet og håndtering, enkeltsaker som har fått mye oppmerksomhet og en generell oppfatning av politiet.

Mehl: En god jobb

– Norsk politi gjør en god jobb over hele landet som vi skal være stolte av, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun mener at Baneheia-saken og Tengs-saken kan ha bidratt til lavere tillit i 2022.

– Flere av dem som sier at de har fått lavere tillit, bor nettopp i Agder, og det er naturlig at så alvorlige saker gir utslag i denne undersøkelsen. Derfor har vi nå igangsatt en av de største granskningene i nyere tid etter Baneheia-saken. Samtidig er det viktig å understreke at bildet er sammensatt, og derfor er det bra at Politidirektoratet skal undersøke dette nærmere, sier Mehl.

Lavest i Finnmark

Tilliten varierer noe fra politidistrikt til politidistrikt. Høyest er den i Trøndelag (76 prosent) og Oslo (75 prosent), mens folk i Finnmark har lavest tillit (63 prosent). Tendensen stemmer med tidligere undersøkelser.

Nærmere 90 prosent av innbyggerne oppgir at de føler seg trygge i eget nærmiljø. Andelen som føler seg trygge, er like høy i de sentrale og de minst sentrale kommunene.

(©NTB)

Mer om