Ny faktasjekk: Nei, halloween er ikke opprinnelig en amerikansk tradisjon

Det er faktisk delvis feil.