Norske forskere kan ha funnet løsningen på gåten om Bermuda-trianglet

Og de kan ha funnet den langs kysten av Norge.Forskere ved Universitetet i Tromsø har gjort funn som kan gi svaret på mysteriet om Bermudatriangelet, skriver The Sunday Times.

Bermuda-trianglet er et område i Atlanterhavet mellom Bermuda, Puerto Rico og Florida, hvor det påstås at en rekke skip og fly har forsvunnet på uforklarlig vis.

Grunnen er at de norske forskerne har funnet flere store undersjøiske krater. Disse er riktignok ikke ved Bermudatrianglet, men ved kysten av Norge.

De er opptil en halv mil lange, og 150 fot dype, og det ser ut til at de er blitt dannet ved at metangass har lekket ut fra lagre av olje og gass under havbunnen og bygget seg opp, før de har sprengt seg gjennom havbunnen og ut i vannet over.

Vurderer om dette kan skje i Bermudatrianglet


Detaljene fra funnene blir presentert neste måned i et møte i European Geosciences Union, og et av hovedspørsmålene er om disse metaneksplosjonene kan føre til at skip synker.

Eksperter har tidligere spekulert i om dette er det som skjer i Bermudatrianglet.

- Flere gigantiske kratre finnet i et område i det vestlige Barentshavet (...) og er trolig en grunn til enorme utblåsninger av gass, fortalte de norske forskerne til The Sunday Times.

- Kraterne er mest sannsynlig en av de største «hotspotene» for grunne metangassutslipp i Arktis.

Ikke umulig å forklare


Til sammen har det forsvunnet mellom 50 og 100 fartøyer i Bermuda-triangelet gjennom de siste 100 årene, og enda flere de siste 200 år. Hvis alle tilfellene virkelig var umulige å forklare, ville det vært et høyt tall, skriver forskning.no.

Men ifølge en gjennomgang som journalister i Videnskab.dk har gjort sammen med forskere, forsvinner ikke fartøyer i Bermudatrianglet oftere enn andre steder.


Legg til sol_no på SnapChat