«Norges farligste mann» kan bli løslatt

Like over nyttår skal Borgarting lagmannsrett ta stilling til om drapsdømte Stig Millehaugen skal løslates fra forvaring eller ikke.

Forvaringsdømte Stig Millehaugen under rettssaken om prøveløslatelse i Oslo tingrett i høst. I januar blir spørsmålet behandlet i lagmannsretten. Her sammen med sin advokat Morten Furuholmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Forvaringsdømte Stig Millehaugen under rettssaken om prøveløslatelse i Oslo tingrett i høst. I januar blir spørsmålet behandlet i lagmannsretten. Her sammen med sin advokat Morten Furuholmen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

13. september ble det klart at Oslo tingrett gikk med på Stig Millehaugens begjæring om prøveløslatelse fra forvaringsdommen for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

Milehaugen fikk lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Avgjørelsen til Oslo tingrett innebærer at Stig Millehaugen skulle løslates senest innen 1. juni 2024. Samtidig ble han ilagt en prøvetid på fem år.

Førstestatsadvokat Kristian Jarland var derimot uenige med rettens konklusjon og anket saken til lagmannsretten. Påtalemyndigheten mener det fortsatt er nærliggende fare for nye alvorlige straffbare handlinger og at 54-åringen fortsatt bør sitte fengslet.

Da tingretten behandlet spørsmålet om prøveløslatelse, hadde Millehaugen sittet sammenhengende i fengsel siden 19. januar 1989, med unntak av seks dager i 2022, hvor han uteble fra permisjon.

Lagmannsretten har fra 3. januar satt av fire dager i retten.

Millehaugen har tilbrakt praktisk talt hele sitt voksne liv bak murene, etter gjentatte dommer for vold, ran og to drap. Hans omfattende kriminelle løpebane ga ham tilnavnet «Norges farligste mann».