Norges Bank rører ikke styringsrenten

Stikk i strid med forventningene.

Stikk i strid med forventningene i markedet har hovedstyret i Norges Bank besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,25 prosent. – Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. I en pressemelding fra Norges Bank heter det at utviklingen i norsk økonomi så langt har vært om lag som ventet. Prisveksten er nær 2,5 prosent. «Arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. Samtidig er utsiktene fremover litt svakere enn i desember. Oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt. Lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått. Flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid», heter det i pressemeldingen. – Hvis utviklingen i økonomien fremover blir om lag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier sentralbanksjefen. (©NTB)