Norges Bank holder renta uendret

Holder styringsrenta på 0,75 prosent.


Prisvektsten har vært som sentralbanken anslo i sin Pengepolitisk rapport i september. Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 3,1 prosent i september.


– En samlet vurdering av ny informasjon tilsier at styringsrenten holdes uendret på dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.


"Virkningene av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne, og er særlig tydelige i regioner med nær tilknytning til oljevirksomheten", skriver Norges Bank i begrunnelsen.


"Arbeidsledigheten har som ventet økt noe, mens husholdningenes varekonsum har vært lavere enn anslått. Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har samlet sett falt noe. På den andre siden har kronekursen vært svakere enn lagt til grunn, og en mer ekspansiv finanspolitikk vil bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe", heter det videre.


©NTB


Legg til sol_no på SnapChat