– Norge utdanner for mange akademikere

Hevder arbeidslivet oversvømmes av høyt utdannede.

I 2014 var det cirka 237.000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Det er en økning på 21 prosent siden 2005. Nå tyder mye på at mange av dagens studenter vil få hard konkurranse i fremtidens arbeidsliv, skriver Klassekampen. I tilstandsrapporten for høyere utdanning anslås det at man i 2030, om utviklingen holder seg, har 50.000 flere med bachelorgrad i økonomi enn det er behov for.

Vil satse på fagutdannelse

Professor Ottar Brox er bekymret over det han mener er en inflasjon i høyere utdanning. – I praksis er det store deler av arbeidsmarkedet som ikke regnes som aktuelle valg blant ungdommer, sier sosiologiprofessoren. – Fagarbeid oppfattes som lavstatus, mye på grunn av tilgang på billig arbeidskraft gjennom EØS, mens høyere utdanning ses som en inngangsport til en rekke valgmuligheter og god lønn. Det stemmer ikke nødvendigvis med virkeligheten, sier Brox, som trekker fram Spania og Portugal som skrekkeksempler. Der har hundretusener av ungdommer gått fra studiene til arbeidsledighet fordi det ikke er behov for utdannelsene deres. Brox mener utviklingen må snus ved å bruke like store ressurser på fagutdannelse som på de akademiske alternativene

Uenig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deler ikke Brox' bekymringer. – I motsetning til hva mange med mastergrad synes å tro, er det ikke slik at «alle» har en mastergrad. Det gjelder en relativt liten del av arbeidstakerne. Jeg er ikke bekymret for at overutdanning er et problem i seg selv, sier han. (©NTB)