Annonse

Nok et fylke får eget dyrepoliti

- Vi har sett noen ganske grove eksempler på at det er nødvendig.I januar i år ble det kjent at Norge for første gang skulle satse på dyrepoliti. Målet med dyrepolitiprosjektet er at alvorlig kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse.

I august ble Sør-Trøndelag politidistrikt, med støtte fra Mattilsynet Region Midt, tildelt prøveprosjektet med tre millioner kroner fra regjeringa.

Nå skriver NRK at regjeringa har funnet penger til å teste ut ordningen med dyrepoliti i enda et fylke. 

Rogaland politidistrikt får nemlig egne folk som skal jobbe med dyrevelferd, og det er satt av 2,9 millioner til prosjektet i statsbudsjettet 2016.

– Vi har veldig mange produksjonsdyr i Rogaland, og har sett noen ganske grove eksempler på at det er nødvendig å ha fokus på dyrevelferd, sier stortingsrepresentant Iselin Nybø fra Venstre til NRK. 

Tidligere i år ble det også kjent at en gård i Rogaland hadde flere alvorlige brudd på dyrevelferden, hvor flere titalls mink var skadde på en pelsdyrfarm i Klepp.


Legg til sol_no på SnapChat