NHO: Rentetoppen er nådd - renta skal ned etter sommeren

Fall i forbruk og fortsatt nedgang i byggebransjen betyr trolig at rentetoppen er nådd, mener NHO. De forventer at renta skal kuttes igjen etter neste sommer.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer utsiktene for norsk og internasjonal økonomi.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Høy inflasjon og høye renter har rammet norske husholdninger hardt. Konsekvensene vil strekke seg videre inn i 2024 og årene framover, går det fram av NHOs rapport om økonomiske utsikter som ble lagt fram tirsdag.

Det vil ta tid å bringe prisveksten ned mot målet, heter det i rapporten som gir prognoser på en rekke områder for 2024 og fram mot 2026.

– Rentenivået virker nå dempende på forbruk og investeringer og demper veksten i fastlandsøkonomien. Med positiv realrente virker pengepolitikken nå innstrammende på norsk økonomi. Etter hvert som aktiviteten og prisveksten avtar, venter vi at renten settes ned etter sommeren til neste år, skriver ekspertene i NHO.

Inflasjonen har nådd toppen

Mot slutten av 2026 regner NHO med at renta skal ha gått ned fra dagens 4,25 prosent og ned til 3,25 prosent.

– Etter sterk vekst ut av pandemien, har inflasjons- og rentesjokk ført til en mer avdempet vekst i industrilandene de siste to årene. Nå synes inflasjonen å ha passert toppen, skriver NHO.

Det anslås at husholdningenes konsum vil øke svakt etter å ha gått tilbake i år. Også inflasjonen ventes å gå tilbake 3,9 prosent for neste år, og videre ned mot 2,9 prosent i 2026.

Fortsatt nedgang i boliginvesteringer

Nedgangen innen boliginvesteringer ventes å falle med hele 15 prosent i inneværende år. For neste år blir det noe mindre dramatisk, men fremdeles anslår økonomene i NHO et ytterligere fall på 11 prosent i 2024.

Selv om landets bedriftseiere lenge har holdt på håpet om lysere utsikter, har pessimismen nå spredt seg til NHOs medlemsbedrifter hvor nå flere anser situasjonen som dårlig enn god. Et flertall regner med lavere priser, lavere driftsresultater, færre investeringer og færre ansatte framover.

Bedriftene regner med at de årlig vil investere mellom 8 og 9 prosent mindre de to enste årene. Selv om investeringene i oljenæringen ventes å ende på 10 prosent økning i år og fortsette opp 6 prosent neste år, regner NHO med at arbeidsledigheten vil stige noe.

Krona vil styrkes

Den svake kronekursen hittil har vært en ubetinget fordel for deler av norsk eksportnæring, særlig for lakseselskapene. Andre som er avhengige av import i produksjonen, har derimot måttet forholde seg til økte priser og svekkede marginer.

NHO regner imidlertid med at krona skal styrke seg noe, noe som igjen vil presse renta ytterlige ned.

– Mindre press i økonomien vil sammen med en sterkere krone bidra til å bringe prisveksten videre ned.

Mer om