Nesten 40.000 færre vil få stipend etter Lånekassen-endring

Gjelder fra høsten.

Dette skoleåret har 62.000 elever i videregående skole fått grunnstipend. Vilkårene endres for å sikre at stipendet i større grad blir gitt til elever fra familier med svak økonomi.

– Alle skal ha mulighet til å ta videregående utdanning, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med lav inntekt, sier fagdirektør Liv Simonsen i Lånekassen.

Endringene knytter seg til hvem som regnes som elevens forsørgere, hvilke inntekter hos forsørgerne det behovsprøves mot, hvilke inntektsgrenser som definerer særlig svak økonomi og nivået på satsene for grunnstipendet.

– Den største endringen er at det nå vil behovsprøves mot begge forsørgeres person- og kapitalinntekt, uavhengig av om eleven bor sammen med én eller begge, sier Simonsen.

Endringen innebærer også at elever som får grunnstipend, vil få mer utbetalt enn før. Gjennomsnittsutbetalingen vil øke fra 16.400 kroner i fjor til 23.800 kroner fra i høst.

Til nå har de fleste som har mottatt stipendet, vært elever med skilte foreldre. Når også den andre forelderens inntekt skal telle med, vil mange av disse elevene miste retten til grunnstipend. (©NTB)