Faktisk:

Nei, en somalisk familie kjøpte ikke mobiler for 59 000 kroner med Nav-rekvisisjon hos Power

Det er ingenting som tyder på at historien som er spredd over tusen ganger på Facebook er sann.