Nei, det har ikke vært en voldsom økning av virus relatert til flått i Norge

I Sverige er situasjonen en annen.