Nei, dagens vaksiner utgjør ikke en helserisiko

Geir Ager-Wick mener det er poengløst å vise til spesifikke kilder.