Nei, Aftenposten. Tallene viser ikke at det er økt mistillit til forskere

Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for Aftenpostens påstand.