Nav tror ledigheten vil stige litt - disse yrkesgruppene er mest utsatt

Noen flere kommer til å bli helt arbeidsledige i år og neste år, ifølge Nav. Andelen ventes å stige fra 1,8 prosent til 2,1 prosent.

Nav venter noe økende ledighetstall. Foto: Terje Pedersen / NTB
Nav venter noe økende ledighetstall. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer
Publisert

Følg Sol på Facebook!

Høy prisvekst, økte renter og svakere etterspørsel etter norske varer gjør at Nav venter at ledigheten vil tilta noe. I år oppgir i gjennomsnitt 53.000 personer at de er helt ledige, men dette vil øke til 61.000 neste år, ifølge arbeidsmarkedsprognosen.

– At kostnadene øker er og vil fortsatt være merkbart for både bedrifter og folk flest. Vi venter derfor at etterspørselen etter arbeidskraft vil gå noe ned, og at ledigheten vil fortsette å øke noe, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Det er først og fremst i konjunkturutsatte yrker at ledigheten øker. Det gjelder bygg og anlegg og innen IT- og ingeniørfag.

Tror på fortsatt lavt nivå

Fjoråret var preget av rekordhøy etterspørsel og stor mangel på arbeidskraft. Ledigheten falt til det laveste nivået siden finanskrisen, men for noen måneder siden begynte det å øke svakt igjen. Holte understreker at nivået fortsatt vil ligge lavt.

– Vi venter altså at den norske økonomien og arbeidsmarkedet vil komme seg greit gjennom møtet med høy inflasjon og økte renter, sier Holte.

Tre av fire ledige er i utsatt gruppe

En stor andel av dem som er helt ledige, anses å være i en gruppe som er utsatt på arbeidsmarkedet. Disse er prioritert for oppfølging fra Nav. Ved utgangen av februar var 76 prosent av alle som er helt ledige eller på arbeidsmarkedstiltak, i denne gruppen.

Dermed er tre av fire arbeidssøkere i en gruppe som er prioritert for oppfølging. De er enten yngre enn 30 år gamle, har ikke fullført videregående skole, er innvandrere eller de er i ferd med å miste dagpengene sine.

– Disse fortjener å få muligheten til å komme i jobb og bli i jobb. Vi trenger å samarbeide tettere med både arbeidsgivere og utdanningsmyndighetene for å lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, sier Holte.

Venter flere ukrainere i jobb

Ledighetstallene gjenspeiler også at det har kommet flere flyktninger til landet. I fjor ble 18.700 flyktninger fra Ukraina bosatt, og bare 9 prosent av dem var i jobb ved utgangen av året.

Nav har imidlertid grunn til å tro at flere av disse ønsker seg ut i jobb, og at flere vil bli sysselsatt i løpet av året.

(©NTB)

Mer om