Nav med feil i selvangivelsen

Nav har gjort en tabbe i innrapporteringen til Skatteetaten.

Det har vært et enormt trykk på Altinn etter at selvangivelsene ble lagt ut med nettsidene. Mange har opplevd å stå i kø, men nå ser det ut som om det nettsidene fungerer som normalt igjen.


Samtidig med at mange ville sjekke om de hadde penger til gode eller restskatt i vente, varslet Nav om en feil i sin innrapportering av skatteopplysninger for AFP-pensjonister.


Personer med AFP fra privat sektor hadde feilaktig fått kompensasjonstillegget rapportert inn som skattbar kapitalinntekt i stedet for skattefri inntekt.


– Den foreløpige skatteberegningen som vises på selvangivelsen din for inntektsåret 2015 vil være feil, men Skatteetaten har fått beskjed om feilrapporteringen, skriver Nav på sine nettsider og legger til:


- Feilen blir automatisk rettet. Den vil dermed ikke påvirke det endelige skatteoppgjøret for 2015.


Åtte av ti nordmenn ligger an til å få penger igjen på skatten, opplyser Skatteetaten. De som har penger til gode, får i gjennomsnitt litt mer enn 11.000 kroner tilbake.


Om lag 800.000 må betale restskatt og de må i snitt betale 30.000 kroner.