NAV med dystre spådommer for 2015 og 2016

Spår høyeste ledighet på ti år.

Dårlige tider i oljesektoren gjør at det blir flere arbeidsledige i år og neste år. Ledigheten blir den høyeste på ti år, anslår Nav.

Ifølge Nav vil det i år være i gjennomsnitt 82.000 personer som er registrert arbeidsledige. Neste år øker tallet til 92.000 mennesker. Dette utgjør henholdsvis 3 og 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Vi må ti år tilbake i tid for å finne en ledighet som var så høy.

– Selv om utviklingen har vært litt bedre enn ventet de siste månedene, tror vi fortsatt at ledigheten vil fortsette å øke. Vi opprettholder vårt anslag for i år og oppjusterer antallet ledige til neste år med 2.000 personer. Det betyr at om lag 10.000 flere enn i dag vil være arbeidsledige ved utgangen av året, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland.

Den største økningen er ventet å komme blant ingeniører, IKT-arbeidere og industriarbeidere som jobber i tilknytning til oljesektoren. Samtidig vil fall i oljeprisen gi positive konsekvenser for tradisjonell eksportindustri, mener Nav.

– Fallet i oljeprisen har bidratt til en svekkelse av kronekursen, og det er godt nytt for bedrifter som lever av å selge varer og tjenester til utlandet. Det er også en bedring i de økonomiske utsiktene og dermed kjøpekraften til noen av våre viktigste handelspartnere, sier Monland. (©NTB)