NAV ansetter egne leger som skal kikke fastlegene i kortene

- Dette er noe som aldri er gjort i Norge før.

I Bergen setter Nav om kort tid i gang et nytt prosjekt der målet er å få sykmeldte raskere tilbake i jobb.

Nav ansetter over påske 12-18 leger i prosjektet som er det første i sitt slag i Norge. Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har bedt Nav i Bergen om å gjennomføre prosjektet, skriver Bergens Tidende.

– Ingen lege skal kunne sykmelde i mer enn i seks måneder uten at en annen lege også ser på saken. Dette er noe som aldri er gjort i Norge før, men testet en del i USA, sier forsker Silje Mæland ved Uni Research Helse.

Allmennlegene blir ansatt i 20-prosentstillinger, og jobben blir altså å gjøre en ny medisinsk vurdering av dem som passerer 22 uker på sykmelding.

Legene skal kalle de sykmeldte inn til et møte, og vil også se på sykmeldingene som fastlegene har skrevet ut. De skal se på hva som er gjort for å få den sykmeldte ut i jobb igjen, og hva som finnes av muligheter. Legene skal imidlertid ikke vurdere retten til sykepenger. Det er fastlegen som skal vurdere om personen skal fortsette å være sykmeldt, jobbe gradert eller komme tilbake i jobb.

– Formålet er å få mer kunnskap om hvilke effekter en ny medisinsk vurdering etter seks måneders sykmelding kan ha, sier fylkesdirektør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Hordaland. (©NTB)