Nå vil Stortinget endre NRK-lisensen

NRK-lisensen kan bli TV-skatt etter finsk modell.


Alle partiene bortsett fra Frp ber regjeringen utrede en måte å sikre forutsigbar og langsiktig finansiering av NRK. Også TV 2 skal ha en rolle som allmennkringkaster i framtida, slår politikerne fast.


Kulturminister Linda Helleland (H) må legge fram et forslag om hvordan rammevilkårene for de to kringkasterne skal være innen utgangen av året, krever politikerne.- Lettet


Selv foreslår de en ordning i likhet med den finske allmennkringkasteren YLE, som finansieres etter en modell der lisensen er en skatt per person, gradert ut fra inntekt.


Den nye avtalen om allmennkringkasting ble presentert i vandrehallen i Stortinget torsdag ettermiddag. Bare Frp av stortingspartiene står utenfor avtalen.


– Jeg er glad og lettet over at vi har fått på plass en avtale som involverer de fleste partier, og som sikrer fremtidig finansiering av NRK og kommersiell allmennkringkaster i Bergen. Slik kan seerne og folket også i framtiden få store opplevelser som samler, sier mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Arild Grande.TV-skatt


Flertallet er også innstilt på å be regjeringen gi NRK styringssignaler hvert fjerde år, fastsettelse av lisensen over lengre perioder, samt å sørge for kompensering av lønns- og prisvekst, noe som skal bidra til å sikre mer forutsigbarhet for NRK.


Partiene er også enige om at de viktigste internasjonale sportsarrangementene skal være fritt tilgjengelig på åpne kanaler.


– Når norske idrettshelter jubler for seier, vil det skje sammen med hele befolkningen, sier Arild Grande.TV 2-hjelp


Samtidig går stortingsflertallet inn for å gi en kommersiell allmennkringkaster kompensasjon for å drive med nyhetsproduksjon, slik TV 2 har ytret ønske om.


Stortinget ber imidlertid regjeringen om å ta initiativ til å sikre at TV 2 beholder hovedkontoret i Bergen.


Partiene ber også regjeringen utrede hvorvidt kulturministerens rolle som NRKs generalforsamling skal delegeres til en stiftelse etter svensk modell for å skape større avstand mellom regjeringen og journalistikken og understreke NRKs rolle som folkets felleseie.


Arbeidet med avtalen har foregått i familie- og kulturkomiteen som har behandlet Allmennkringastingsmeldingen, som regjeringen la fram 19. juni i fjor.


Det har lenge vært et ønske om å legge om dagens NRK-lisensmodell fordi den ikke tar hensyn til den tekniske medieutviklingen.