Annonse

Nå kan NRK-lisensen snart være historie

Skal utrede ordningen.


– Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).


– Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier hun.


Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016. Arbeidet ledes av administrerende direktør i det kommunale energiselskapet E-CO, Tore Olaf Rimmereid.


Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.


Ellers skal Sissel Jensen, førsteamanuensis ved NHH i Bergen, Bente Sollid Storehaug i Dinamo og Johann Roppen, professor i journalistikk og rektor ved Høgskolen i Volda, sitte i gruppen.


I mandatet ekspertgruppen har fått heter det blant annet at de skal vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift. (©NTB)