Vis mer

Nå får også PST lov til å bortvise utlendinger

Fredag fikk PST myndighet til å bortvise utlendinger av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

(upublisert) Opprettet

Før lovendringen trådte i kraft var det bare UDI som hadde bortvisningsmyndighet i slike tilfeller.


– Endringen vil styrke myndighetenes muligheter til å vedta bortvisning i tilfeller hvor det er viktig at en beslutning skjer raskt, og uten at det er nødvendig å involvere for mange organer, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).


– I tilfeller hvor PST har kunnskap om at det er noen på vei til Norge som vil utgjøre en sikkerhetstrussel, mener jeg det er viktig at PST selv har myndighet til å nekte innreise og bortvise, sier statsråden.Akuttsituasjon


Departementet gir tre eksempler på tilfeller hvor det kan være aktuelt for PST å bortvise personer på grunn av grunnleggende nasjonale interesser:


Det første er i en akuttsituasjon med pågående terroraksjoner i Europa og hvor PST mottar tips fra samarbeidende tjenester i et annet land om bekymring knyttet til navngitte personer som er på vei til Norge. Her vil saken ha hastepreg og informasjonen kan ikke deles med UDI.


Det andre er når PST i forbindelse med et pågående arrangement i Norge får gradert informasjon fra samarbeidende tjenester som tilsier at utlendinger på vei til Norge, kan utgjøre en umiddelbar trussel. Også her vil saken ha hastepreg og informasjonen ikke kunne deles med UDI.


Det tredje gjelder i tilfeller der det ikke er fare for at personen selv vil begå konkrete straffbare handlinger, men isteden skape frykt eller uro i sivilbefolkningen ved sin tilstedeværelse her, slik at trusselbildet i Norge forverres.– Bedre løsning


Listhaug sier den generelle samfunnsutviklingen tilsier at PST gis vedtakskompetanse i slike saker.


– Siden ordningen i dag uansett er at UDI som hovedregel skal legge vurderingene fra PST til grunn, er det på alle måter en bedre løsning om PST selv kan treffe vedtak, sier Listhaug.


Justis- og beredskapsdepartementet er klageorgan i bortvisningsvedtak truffet av PST. Departementet venter imidlertid ikke mange slike saker.


I saker hvor det er nødvendig å treffe utvisningsvedtak som innebærer et fremtidig innreiseforbud til Norge og hele Schengen-området, eller hvor det fremmes anførsler om behov for beskyttelse, er det fortsatt UDI som skal treffe vedtak.


Vi bryr oss om ditt personvern

sol er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Velkommen til vårt kommentarfelt

Vi setter pris på kommentarer til artiklene på sol.no. Husk at mange vil lese det du skriver. Hold deg til temaet og vær saklig. Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg kan bli redigert eller fjernet av redaksjonen.