Nå er det båndtvang: Derfor bør du ikke gi blaffen i den

Kan straffes med bøter og fengsel.

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang i hele Norge. Det betyr at alle hunder, med unntak av tjenestehunder, må holdes i bånd eller på et inngjerdet område i periodenI perioden kan hunder kun slippes ut på avgrensede friområder for hunder.


I tillegg til den ordinære båndtvangen har flere kommuner lokale regler, for eksempel utvidet båndtvang i populære turområder.

Det er flere viktige grunner til at båndtvangen bør overholdes:

1. Av hensyn til dyre- og fuglelivet. En rekke dyrearter går drektige og fugler hekker på denne tiden av året. Hunder skal holdes i bånd for å ikke utsette disse dyrene for unødvendig stress.

2. Beitedyr trenger beskyttelse mot hunders jaktinstinkt. Enkelte dyr kan løpe til de dør av det hvis de blir jaget.

Båndtvangen er regulert i hundeloven, og brudd kan straffes med bøter og fengsel opptil én måned. Eiere som ikke har kontroll på hunden sin, er lovpålagt å holde den i bånd utover båndtvangperioden. I loven heter det:

«Hundeeieren skal dessuten sørge for at hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Hundeeieren skal blant annet  sørge for å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.»