Miljødirektoratet anbefaler stans i hyttebygging i villreinens leveområder

Miljødirektoratet legger fram 310 tiltak som skal redde villreinbestanden i Norge, blant annet anbefaling om å stanse hyttebygging i villreinens leveområder.

Reinsdyr ved toppen av Gråhøa i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB
Reinsdyr ved toppen av Gråhøa i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Bli varslet om siste nytt i Sol-appen! Last ned for Iphone her og Android her!

Miljødirektoratets rapport om tiltak og tilstanden for villreinområdene i Norge ble lagt fram onsdag.

De skriver blant annet at hytteutbygging inntil villreinområdene gjør at det blir mer menneskelig aktivitet i området, noe som fortrenger villreinen. De anbefaler derfor å stanse utbygging i og inntil villreinens leveområder.

Dette kan oppnås ved å ha en strengere arealpolitikk og -forvaltning, understreker direktoratet.

– Å hindre ytterligere hyttebygging i eller inntil villreinområdene er et svært viktig tiltak, og problemstillingen er felles for alle de norske villreinområdene. Hyttebygging tar av naturen og kan ha en negativ samfunnsøkonomisk verdi totalt sett, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

Internasjonalt forpliktet

I Norge lever de siste bestandene av villrein i Europa. Norge er internasjonalt forpliktet til å ta vare på arten.

I 12 av Norges 24 villreinområder er tilstanden så dårlig at områdene har blitt klassifisert til dårlig kvalitet (rød) i kvalitetsnormen for villrein. 11 områder har middels kvalitet (gul), mens kun ett område er klassifisert til god kvalitet (grønn).

Målet med de 310 tiltakene er at alle områdene skal oppnå minst middels (gul) kvalitet.

– For å bevare villreinen for fremtiden må vi i sterkere grad regulere og begrense menneskelig ferdsel og stanse og reversere naturinngrep og annen negativ påvirkning på villreinen. Forslagene til tiltaksplaner for sju av våre nasjonale villreinområder er et godt grunnlag for dette arbeidet, sier Myklebust.

Ferdselsforbud og flytting av turisthytter

Villreinbestanden har de siste ti årene vært på rundt 25.000 dyr på vinterstid. På sommeren er bestanden rundt 20 prosent større.

Noen steder kan det være nødvendig å flytte turruter og turisthytter for å unngå å forstyrre villreinen. Motorisert ferdsel, både langs vei og i utmark må reduseres, påpeker direktoratet.

– I mange fjellområder finnes det veier langt inn i fjellet. Å stenge disse veiene helt eller delvis vil bidra til å redusere trafikk og andre forstyrrelser for villreinen.

– Kanskje kan det bli nødvendig med ferdselsforbud i visse perioder, heter det videre.

Blant andre tiltak som trekkes fram er også å begrense klimaendringer, forebygge sykdommer, restaurere leveområdene.