Mehls klare råd til foreldre: Snakk med barna om voldtekt og grenser

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) oppfordrer foreldre til å snakke åpent med barna om grensesetting, vold og seksuelle overgrep. – Viktig å tørre, sier hun.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber foreldre prate med barna om vold, overgrep og grenser. Her fra da hun mottok en rapport om vold og voldtekter i Norge i forrige uke. Foto: Hanna Johre / NTB
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ber foreldre prate med barna om vold, overgrep og grenser. Her fra da hun mottok en rapport om vold og voldtekter i Norge i forrige uke. Foto: Hanna Johre / NTB Vis mer
Publisert

Mehl går ut med oppfordringen i anledning kvinnedagen. Innsatsen mot vold og overgrep mot kvinner må skje bredt, sier hun.

– Det er et samfunnsproblem, et folkehelseproblem og et likestillingsproblem, sier Mehl til NTB.

Forrige uke tok hun imot en rapport som viser at nesten én av fire norske kvinner (23 prosent) har opplevd voldtekt en gang i løpet av livet.

– Ta praten!

Mehl sier at regjeringen er i gang med flere tiltak. Men hun har også en oppfordring til landets foreldre.

– Det er viktig å prate med barn og unge om vold, grenser og overgrep tidlig, og på en måte som barna forstå, sier justisministeren.

Hun påpeker at grensesetting er blitt en del av læreplanen, og at temaet kommer mer og mer inn i skolen.

– Men det å snakke med barna om at man er den eneste som kan bestemme over sin egen kropp, er viktig. Og at det ikke er lov å slå eller forgripe seg på noen. At foreldrene tør å ta de vanskelige samtalene, er viktig for å øke bevisstheten fra en tidlig alder, sier Mehl.

Det er både for å skape gode holdninger fra en tidlig alder, og for at de som har vært utsatt for overgrep, skal ha mulighet til å forstå det.

Hjelp til praten

– Hvis man synes det er vanskelig å vite hvordan man skal snakke om det, er det mulig å søke veiledning om det på nettet eller ta det opp med helsesøster på skolen eller andre som kan ha kunnskap om det, sier Mehl.

– Nå er det snart russetid, så husk å snakk med ungdommen før det. Vi har et felles samfunnsansvar for å forebygge volden i samfunnet, forteller hun videre.

Justisministeren sier at regjeringen har varslet en offensiv mot vold og overgrep i samfunnet, særlig mot kvinner. Alle tall viser at kvinner i langt større grad enn menn opplever voldtekter og overgrep, samt vold i hjemmet.

Mehl sier at hun ikke skyver ansvaret over på foreldrene ved å be dem ta den vanskelige praten.

– For regjeringen er det viktig å gjøre offensive tiltak politisk, men det er jo en kjensgjerning at holdninger har betydning. Det er mange ting man er mer åpne om i dagens samfunn enn det kanskje var tidligere, men samtidig kan temaer som vold, overgrep, kropp og seksualitet føles vanskelig å snakke med barna om, sier Mehl.

Hun sier at det er flere som bidrar. Redd Barna har en veileder om hvordan man kan snakke med barn om slikt, mens for eksempel NRK Super har tatt opp slike temaer i egne sendinger.

– Alle har rett til å leve et liv i frihet fra vold og overgrep, men for særlig kvinner er det fortsatt mye igjen å gjøre for å komme dit, sier Mehl.

Regjeringens tiltak

Hun ramser opp fire viktige tiltak regjeringen jobber med:

* En partnerdrapskommisjon: Denne skal være på plass fra 1. januar neste år. Alle drap der gjerningspersonen er eller var partner med offeret, skal behandles av kommisjonen for å se hva samfunnet kan lære av det.

– Det mener jeg er et veldig viktig tiltak. Drap skjer sjelden, men for mange av dem er partnerdrap, sier Mehl.

* En opptrappingsplan om vold og overgrep mot barn og i nære relasjoner.

* En samtykkelov: Regjeringen har fått en utredning fra straffelovrådet og behandler nå den før forslaget til samtykkelov sendes ut på høring.

– Vi mener det må være enda tydeligere i straffeloven at det å ha sex med noen som ikke har samtykket til det, er forbudt, sier Mehl.

Bekymret for festvoldtekter

* Et voldtektsutvalg er satt ned og skal jobbe fram til våren 2024: Det skal se på årsakene til at voldtekter skjer, tiltak som kan forebygge det og hvordan ofrene skal ivaretas.

– På det området er også en stor andel av voldtektene sovevoldtekter. Jeg er særlig bekymret for festvoldtektene som er alt for utbredt blant unge. Jeg vil ikke forskuttere hvilke tiltak som kommer der. Men også på det området tror jeg man må gjøre mye for å endre holdninger, særlig for å gi unge et bevisst forhold til egne og andres grenser, sier Mehl.

Justisministeren sier at det også er viktig for regjeringen å styrke politiets evne til å etterforske sakene. Mehl frykter at en av grunnene til at få voldtekter anmeldes, er at offeret ikke har håp om at det skal føre fram.

(©NTB)

Mer om