Mattilsynet: Seks smittet i utbrudd av E. coli – ukjent smittekilde

Seks personer er påvist smittet av mage-tarmbakterien E. coli. Utbruddet har pågått en tid, men smittekilden er foreløpig ukjent.

Publisert

Mattilsynet opplyser at de er blitt informert om utbruddet av Folkehelseinstituttet (FHI). Både Mattilsynet, FHI, Veterinærinstituttet og kommuneoverleger samarbeider nå om å etterforske utbruddet.

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden, men det er vanlig at mage-tarmbakterier smitter gjennom matvarer, skriver Mattilsynet.

– Personene som har fått påvist bakterien, er bosatt i fem fylker, og de er blitt smittet på ulike tidspunkter som går over en lang periode. Vi antar derfor at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet og som har relativt lang holdbarhet. Intervju av personene pågår for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier lege Hilde Marie Lund i FHI.

I fjor høst

To av de smittede ble syke så langt tilbake som i oktober og november 2022, mens de siste fire ble syke i februar, mars og mai i år. De er i alderen 14 til 49 år, og fem av dem er menn. To er bosatt i Rogaland, de øvrige fire i Viken, Trøndelag, Vestland og Oslo.

Ifølge FHI er E. coli-bakterien (EHEC) med lik genetisk profil påvist hos alle de seks smittede. Ingen av dem er blitt alvorlig syke.

– Vi har gode prosedyrer for oppfølging av tilfeller med EHEC-infeksjon, og ingen av personene i dette utbruddet har utviklet den alvorlige komplikasjonen HUS, sier lege Lund.

Gir diaré

Smittes man av EHEC-bakterier, kan man få diaré, som kan være blodig, en tilstand som normalt varer i fire til ti dager hos voksne.

Bakterien kan i sjeldne tilfeller gi den alvorlige nyresykdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS).

Det er særlig barn, eldre og personer med svekket helsetilstand som er utsatt for å utvikle denne komplikasjonen.

Mer om