Annonse

Mattilsynet advarer mot å gi riskaker til små barn

Kan gi økt helserisiko.

Små barn bør ikke spise riskaker på grunn av fare for å få i seg for mye uorganisk arsen, konkluderer Mattilsynet etter en ny vurdering Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjennomført.


Det er spesielt barn under seks år som advares fra å få for mye riskaker og risdrikke. Årsaken er at ris inneholder mye uorganisk arsen, noe som kan utgjøre en mulig helserisiko.


– Små barn spiser mer i forhold til kroppsvekten sin enn voksne og får derfor en høyere eksponering for uorganisk arsen. Inntak av riskaker kan gi en økt helserisiko. Vi har derfor valgt å anbefale at barn ikke bør drikke rismelk eller spise riskaker, sier seniorrådgiver Julie T. Håland i Mattilsynet.


Grunnstoffet arsen finnes berggrunn, jord og grunnvann. Av de to hovedformene, uorganisk og organisk arsen, er det første som er spesielt helsefarlig. Foruten ris er det spesielt enkelte alger som inneholder mye av uorganisk arsen. For høyt inntak kan føre til sykdommer som hudkreft og lungekreft.


Både Sverige og Danmark har lignende råd som Mattilsynet nå innfører. Svenske matmyndigheter sa i fjor høst at barn ikke bør spise ris eller risprodukter oftere enn fire ganger i uken og unngå riskaker helt. (©NTB)