Mann brøt seg inn og mistet beina - får millionerstatning

Samferdselsdepartementet må ut med 11 millioner kroner.

En mann måtte amputere begge beina etter at han fikk strøm gjennom seg og tok fyr da han klatret opp på et parkert tog. Nå må Samferdselsdepartementet ut med 11 millioner kroner i erstatning.

Erstatningen ble fastsatt av Høyesterett i en dom før pinse. Snaut 1,3 millioner kroner er menerstatning, mens erstatning for «påført og fremtidig tap» beløper seg til drøyt 9,5 millioner. I tillegg kommer 262.000 kroner i sakskostnader.

Mannen tok seg inn på Jernbaneverkets område i Lodalen i Oslo i juni 2009 og klatret opp på en parkert togvogn. I tillegg til amputasjonen, pådro mannen seg store brannskader da han fikk støt.

Da ulykken skjedde, var den skadde mannen uføretrygdet grunnet en psykisk lidelse. Lagmannsretten brukte betegnelsen «svingende psykotisk sykdomsbilde».

Et viktig punkt da saken ble behandlet, var hvorvidt erstatningen skulle reduseres fordi han selv hadde bidratt til det som skjedde, og hva sykdommen hadde å si for vurderingen av om mannen hadde medvirket ved «egen skyld».

Samlet legger Høyesterett seg på omtrent samme nivå som Oslo tingrett, mens Borgarting lagmannsrett halverte beløpet da anken ble behandlet der. (©NTB)