Leger sier de jobber nær tusen årsverk gratis

- Leger ser seg nødt til å jobbe gratis fordi det er misforhold mellom oppgaver og avtalt arbeidstid.

Legeforeningen har i vår spurt norske sykehusleger hvor mye gratis overtid de jobber. Svaret er tre timer i uken i snitt. Det utgjør i alt 924 årsverk.


Det er nesten like mange som de totalt 955 årsverkene på hele Akershus universitetssykehus, skriver Dagens Næringsliv.


– Jeg er ikke kjent med at noen jobber gratis hos våre medlemmer. Ingen av de sykehusene jeg har sjekket med etter at jeg fikk henvendelse fra avisen, er kjent med gratisarbeid. Gratisarbeid skal ikke finne sted, sier lederen for sykehusenes arbeidsgiverforening Spekter, Anne-Kari Bratten.


President Marit Hermansen i Legeforeningen sier om undersøkelsen at legene opplever en stor belastning.


– Dette er arbeidstid som ikke nødvendigvis er pålagt, men som leger likevel ser seg nødt til å jobbe fordi det er misforhold mellom oppgaver og avtalt arbeidstid. Leger jobber i utgangspunktet mye. Nå er strikken strukket langt, sier hun.


Gratisarbeidet har økt med til sammen 110 årsverk siden legeforeningen gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2014. I samme periode har avtalt arbeidstid per lege per uke gått ned.