Laila Bertheussen trekker anken

Laila Bertheussen trekker anken over straffeutmåling fra lagmannsretten. Hun lover også en dusør til den som kan føre til oppklaring i sakene hun er dømt for.

Tegning av Laila Bertheussen i Oslo tingrett. Tegning: Esther Bjørneboe / NTB
Tegning av Laila Bertheussen i Oslo tingrett. Tegning: Esther Bjørneboe / NTB Vis mer
Publisert

Det opplyser Bertheussen på Facebook tirsdag.

– Min anke over skyldspørsmålet er avvist. Jeg har derfor bestemt meg for å trekke anken over straffeutmåling. Det er ikke meningsfullt å stille i en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver hun.

– Jeg leser straffutmålingsanken trekkes på Facebook og tar hennes beslutning til orientering, samtidig som hun utlover en belønning til de som har tips som medfører at den rette gjerningsmann blir tatt, skriver Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

100.000 i dusør

Dusøren hun utlover, er på 100.000 kroner og gjelder tips.

– Dusør utløses også av tilståelse for en eller flere av hendelsene så sant det fører til oppklaring. Det hersker ingen tvil om at mer enn en person er involvert, skriver Bertheussen.

I Oslo tingrett ble Laila Bertheussen dømt til fengsel i ett år og åtte måneder, en dom hun anket på stedet. Dommen omfatter åtte tilfeller av trusler mot sin samboer og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Skulle ha vært oppe i retten denne uka

Borgarting lagmannsrett avgjorde at anken over skyldspørsmålet, lovanvendelsen og saksbehandlingen nektes fremmet. Anken over straffeutmålingen ble henvist til ankeforhandling i lagmannsretten. Deretter forkastet Høyesterett Bertheussens anke om å få en full ny behandling av saken i lagmannsretten.

Dermed var det kun straffeutmålingen som skulle behandles i ankesaken, en sak som var berammet til 2. og 3. desember.

Mer om