Annonse

KrF vil gjøre tysk, fransk og spansk til valgfag

- Dagens ungdomsskole er for teoritung for mange.

Kristelig Folkeparti fremmer forslaget om endringen i Stortinget fredag, opplyser partiets skolepolitiske talsmann Anders Tyvand til NTB.

– Tysk, fransk og spansk bør bli valgfag på ungdomsskolen, slik at elever som syns skolen er for teoritung kan velge andre fag isteden, sier Tyvand.

Han sier det er viktig at alle får grunnleggende ferdigheter i norsk, matte og engelsk, men at det kan bli i overkant utfordrende å skulle lære seg et fremmedspråk nummer to i tillegg.

For mange nederlag

– I dag er alternativet språklig fordypning i norsk eller engelsk, men det er ikke et godt alternativ for den som sliter med teorifagene. Ved å gjøre 2. fremmedspråk til valgfag, vil elevene stå friere til å velge, og skape en skolehverdag som kan gi dem motivasjon og opplevelsen av mestring, sier Tyvand.

Ved siden av omgjøringen av 2. fremmedspråk, foreslår KrF også at språklig fordypning i norsk/samisk og engelsk flyttes over til valgfagene.

KrF-representanten mener mange elever opplever for mange nederlag og for lite mestring på skolen. Tyvand mener også at praktisk anlagte elever får for liten mulighet til å utvikle sine evner.

Obligatorisk

– Det er utrolig viktig at alle elever får gode mestringsopplevelser på skolen. Det er helt avgjørende for å bygge selvtillit og få motivasjon til å fortsette skolegangen, men dagens ungdomsskole er for teoritung for mange, sier Tyvand.

KrFs forslag innebærer at antallet obligatoriske timer reduseres, og at antallet timer valgfag må økes tilsvarende. Men for at alle elever fortsatt skal få muligheten til å velge 2. fremmedspråk og språklig fordypning, foreslår KrF at dette må være et obligatorisk tilbud ved alle ungdomsskoler. (©NTB)